av美腿

av美腿

陈廪丘云∶或问得病连服汤药发汗,汗不出如之何?失精筋挛,阴缩入腹,相引痛,灸下满各五十壮,老人加之,小儿随年壮。

故特附厥于此条也。卷十六胃腑方\呕吐哕逆第五治干呕吐逆,吐涎沫者方。

虚则伤寒,寒则苦饥常痛。 曰∶赤黑如拇指靥点见颜颊上,此必卒死。

若阴伤则寒,寒则虚,虚则气逆咳,咳则短气,暮则甚。槲树白皮煎令可丸,服之,取知病动若下减之。

此肠胃所受水谷之数也。四筋极则拘挛小腹坚胀,心痛膝寒冷,四肢骨节皆疼痛。

从耳后量八分半,里许有孔,灸一切风得瘥,狂者亦瘥,两耳门前后各灸一百壮。 每服一升,安者勿更服。

Leave a Reply